Aquesta part de la Wiktionario es troba en Interlingua. Per a més informació sobre la Interlingua en català, vegeu w::ca:Interlingua

També existeixen cursos gratuïts d'Interlingua a http://www.interlingua.com